RSS

การป้องกันไสยศาสตร์

03 ม.ค.

การป้องกันไสยศาสตร์

________วิชาป้องกันที่พื้นฐานที่สุดคือการสัก เขมร ไทย  จีน ตะวันออก ตะวันตกมีการสักกันหมด ก็สักยันต์ไทย จีน เขมร สักวงเวทย์ สักอักขระที่มีอานุภาพลงไปในร่างกาย แต่ผมว่ามันเจ็บ และดูแล้วสกปรกไม่สะอาดตาเลย (ผมไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนวิธีนี้)
________วิชาป้องกันระดับกลาง คือ อาคมต้องป้องกันด้วยอาคม คาถาต้องป้องกันด้วยคาถา คุณไสยต้องป้องกันด้วยคุณไสย อาถรรพ์ต้องป้องกันด้วยอาถรรพ์ เวทย์มนต์ต้องป้องกันด้วยเวทย์มนต์ ฯลฯ ต้องเรียนในวิทยาธร สำหรับการป้องกันคุณไสยแบบนี้แบบง่ายๆและผมไม่ค่อยสนับสนุนแต่ว่ามันง่ายดี วิธิการป้องกันแบบง่ายที่ผมพอจะบอกได้ก็มี

คาถานี้คือ คาถาป้องกันคุณไสย์ ป้องกันยาพิษ ป้องกันยาสั่ง

________การป้องกันด้วยยันต์ ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ ยันต์กันภัย ยันต์กันสะกด ย้นต์นกคุ้ม ยันต์คุ้มภัย ยันต์อะไรต่อมิอะไร
________การป้องกันด้วยของมีคุณ แร่ ลูกแก้วบ้าง กระดูกเสือกระดูกสิงห์ เขี้ยวหมูป่าเขี้ยวเสือเหลืองเสือดำเสือขาวเสือไฟ งาช้า หนังหมูป่าหนังหมีหนังช้างหนังม้า ใบหนาดกันผีใบหนามกันผี ส้มป่อย เปลือกหอยสังข์หอยเบี้ย มันก็มีอีกเยอะนะคับ
________การป้องกันด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วัตถุมงคลที่สูงที่สุดก็พระบรมสารีริกธาตุ(สามารถจัดไว้ในการป้องกันระดับสูงสุดได้)ที่เราบูชากันอยู่ทุกวันนี้แหละคับ ไม่มีสิ่งอื่นใดจะเหนือไปกว่าพุทธคุณ พระพุทธรูป พระเครื่อง ตะกุด อื่นๆ ฯลฯ
________การป้องกันด้วยเคล็ดวิธี หรือการแก้เคล็ด ไม่แนะนำและไม่อธิบาย
________วิชาป้องกันระดับสูง คือการจาร หรือจารึก อันนี้ไทยและจีนนิยมใช้กันมาก ตะวันตกก็มีใช้แต่ไม่ค่อยเยอะ เพราะหาผู้ที่ชำนาญยาก เป็นการใช้วัตถุที่บริสุทธิ์และทรงคุณค่าทรงพลังอำนาจเขียนจารึกไปบนร่างกาย คล้ายการสัก แต่ไม่มีการแทงเข้าหนัง แค่เขียนไว้เฉยๆ วิชาของไทยเราที่เหลืออยู่ก็มีการใช้แท่งทองคำ หรือแทงมวลสารที่ใช้ทำวัตถุมงคล เขียนจารลงบนผิวหนัง หรือใช้ดินสอพอง ดินชนวน ดินดำดินถ่าน อะไรก็ได้ตามวิชา การจารด้วยเพชร แร่รัตนชาติบริสุทธิ์ ด้วยแร่เงินบริสุทธิ์นั้น หาผู้ที่จารยากมากๆ แต่ผมขอบอกว่ายังมีอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ไม่ถึง ๕ บุคคล และดังซะด้วย เสียอยู่อย่างเดียวหาตัวยาก แต่ละท่านไม่เคยอยู่ติดที่ อายุสำหรับท่านนี้เป็นแค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น การจารด้วยแร่บริสุทธิ์เหล่านี้หากมีวิชาจารถึงขั้นก็ทรงพลังมากกว่าการสักอีก ถ้าผู้มีวิชาจารมีวิชาขั้นปรมาจารย์ก็มีพลังอำนาจมากเกือบเทียบเท่าขั้นสูดสุดในที่ผมจะกล่าวถึงในการป้องกันขั้นสูงสด การจารของไทยมีทั้งเขียด้วยสี เขียนด้วยหมึก และไม่มีสี คือใช้น้ำมันงา น้ำมันหอมระเหย หรือน้ำมนต์ น้ำเปล่า หรือใช้แร่เขียนเพรียวๆ การจารแบบแร่เพรียวๆนี้ยากที่สุด และมีพลังมากที่สุด มากกว่าการสักอย่างเทียบกันไม่ติดฝุ่น อีกทั้งยังไม่สกปรกไม่ทิ้งรอยอีก แต่ผู้ที่มีความสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น(เห็นผี หรือมีจักษุทิพย์)ก็จะสามารถมองเห็นอักขระที่จารไว้นี้ได้  ส่วนการจารแบบจีนนั้นมากลัทธิเต๋า เป็นการเขียนด้วยชาด(สีแดง) เลือดหมาดำ เลือดไก่ และที่ทรงพลังที่สุดดูเหมือนจะเป็นเลือดคน(ระวังโรคติดต่อด้วยคับ เดี๋ยวหาว่าผมไม่เตือน) เป็นการเขียนยันต์ลงบนร่างกาย เพื่อให้พลังอานุภาพนั้นสถิตอยู่บนร่างกายของผู้ที่ได้รับการจารจารึกยันต์ ส่วนมากจะเป็นการให้พลังจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ หรือผู้ที่มีวิชาต้องการเพิ่มพลังหรือวิชาให้กับผู้อื่น และสุดท้ายการจารของตะวันตก เป็นการจารด้วยนิ้ว ด้วยมือ ด้วยวัตถุอะไรก็ได้ที่มีพลังอำนาจ เป็นการเขียนวงเวทย์ด้วยพลังที่รู้จักกันในนาม ออร่า เป็นการเขียนออร่าไว้บนผิวหนัง ก็เพราะมันเป็นออร่าก็เลยหาผู้เขียนยาก เพราะออร่าส่วนใหญ่จะหมดไปตามกาลเวลา ถ้าจะให้คงอยู่นานที่สุดก็คงใช้ออร่าที่มีพลังมาก

________การป้องกันระดับสูงสุด คือการปฏิบัติเพื่อสั่งสมบุญบารมี ตามหลักการของศาสนาที่เราเลื่อมใส สำหรับผมเป็นชาวพุทธก็ขออธิบายแบบพุทธ ง่ายๆว่า

________ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ                   ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
________เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ                   น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ.
________________ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
________________ธรรมที่บุคคลสั่งสมไว้ดีแล้ว นำความสุขมาให้
________________ข้อนี้แหละเป็นอานิสงส์ในธรรม
________________ผู้ประพฤติธรรมดีเรียบร้อยไม่ไปสู่ทุคติ

________ในพุทธศาสนานั้นศีลเป็นที่ตั้ง ดังนั้นศีลที่บริสุทธิ์เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันภัย ไม่มีอะไรมาทำลายเราได้ เนื่องจากอานิสงค์ของศีลบริสุทธิ์นั้นไม่มีช่องทางให้อบาย ทุคติเข้าแทรกได้ ไสยศาสตร์หรือคุณไสยจึงไม่อาจทะลวงเกาะนี้ได้ แต่สำหรับศีลที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องมีการป้องกันในวิธีข้างต้นก่อน แล้วค่อยพัฒนาระดับขึ้นไป
________ศีลตามพระไตรปิฏกมีมากมาย ศีลขั้นจุลศีล และ มัชฌิมศีล เป็นศีลที่คฤหัสถ์สามารถปฏิบัติได้
________________เบญจศีล (ศีล 5) หรือเรียกว่านิจจศีล (คือถือเนื่องนิจจ์)
________________อาชีวัฏฐมกศีล (ศีลกุศลกรรมบท 10) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล (หรือเรียกอีกอย่างว่า นวศีล)
________________(ศีล 8) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
________________ทสศีล (ศีล 10)
_______นอกจาการรักษาศีลแล้วนั้น การภาวนาก็สามารถป้องกันคุณไสย์ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอน คือการทำสมาธิ กรรมฐาน ๔๐ กอง สมถกรรมฐาน สมถภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐาน สามารถที่จะป้องกันคุณไสย์ได้อย่างแท้จริง หากสามารถเข้าฌานได้ก็พ้นคุณไสย์ที่มีผลฆาตถึงชีวิตได้ 

Advertisements
 

2 responses to “การป้องกันไสยศาสตร์

 1. ผ่านมา

  มิถุนายน 9, 2012 at 2:53 pm

  เม สัมมุขา สัพพาหรติ เต สัมมุขา ….

  สิ่งที่ข้าพเจ้าเผชิญ ให้คืนทั้งหมดไปแก่ท่าน !

   
 2. สุมาลีอุฬารโชค มณีรัศม์อุฬารโชค ธนเดชอุฬารโชค

  กันยายน 24, 2012 at 5:08 am

  อยากมีวิชาบ้างป้องกันหาตัวชนะสงครามเลยดดยเราไม่ออกเลยเสน่มนดำ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: