RSS

โองการมหาเถรตำแย (น้ำมนต์มหาเถรตำแย)

05 พ.ค.

โองการมหาเถรตำแย

_______________________________.

________คำว่า “ตำแย” ไม่มีในภาษาบาลีนะครับ คำว่าตำแยมาจากภาษาไทยที่แปลว่า คนทำคลอด
เป็นหมอทำคลอด หรือสูตินารีแพทย์ นั้นเอง มหาเถรตำแยนับว่าเป็นสูตินารีแพทย์ที่โด่งดังมากในสมัยพุทธกาล คำว่าตำแยเพี้ยนมาจากคำว่า “อาเตรยะ” อาเตยะดาบทเป็นชื่อของมหาเถรตำแย หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง “ตำราแย” คำว่า แย คำนี้เป็นภาษาทมิฬ เป็นคำสรรเสริญใช้นำหน้าคำสวดบูชาเทพ เช่น แยนาราย แยศรีหริ มีลักษณะแบบ “โอม” ดังนั้นต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น “ตำแย” ในสุวรรณภูมิคือผู้ประกอบวิชาชีพในการทำคลอดแผนโบราณ 

________มหาเถรตำแย ท่านอาเตรยะ ได้รับสมญานามว่า ฤทธิ์ยาธรดาบส แปลว่านักบวชผู้มีฤทธิ์ เป็นฤาษีที่เป็นอาจารย์หมอของ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (มหาเถรตำแยเป็นอาจารย์ของปรมจารย์นะครับ) มาดูศิษย์อาจารย์เขาคุยกันบ้างนะครับ
________เหตุการณ์วันนั้นคือ อาเตรยะดาบสต้องการทุกสอบความรู้ด้านสมุนไพรของลูกศิษย์ “ให้ไปหาพีชวัตถุที่ไม่สามารถนำมาทำยาได้” และขู่ว่าถ้าไม่มีจะไม่สอนวิชาให้อีกต่อไป
________เวลาใกล้ค่ำ ศิษย์ทั้งหลายกลับมาพร้อมกับวัตถุปรุงยา เหลือแต่หมอชีวกโกมารภัจจ์เดินมาอย่างเศร้าสร้อยพร้อมบอกอาเตรยะดาบสว่า “ท่านอาจารย์ศิษย์นั้นด้อยสติปัญญานัก มิอาจหาพืชวัตถุที่ท่านอาจารย์ต้องการนั้น มาให้อาจารย์ได้ ศิษย์ได้พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถของศิษย์แล้วขอให้อาจารย์เมตตาต่อศิษย์ด้วย” ท่านอาเตรยะยิ้มแล้วกล่าวกับท่านอาจารย์โกมารภัจว่า
“โกมารภัจอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์มีให้เจ้าจนหมดสิ้นแล้วอันใดในโลกนี้ล้วนมีประโยชน์จะหาสิ่งใดที่มิอาจจะนำมาปรุงเป็นโอสถ มิได้นั้นไม่มีเลยล้วนเป็นทิพย์โอสถทั้งสิ้นไปเถอะโกมารภัจจงนำความรู้ที่มีไปทำประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์และเหล่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายเถิด” ________อาเตรยะดาบสได้ประกาศไห้ท่านหมอชีวกโกมารภัจสำเร็จวิชาแพทย์ ณ วันนั้นเองการแพทย์ ณ สำนักตักศิลาจะมีอาจารย์ผู้สอนและเป็นแพทย์ให้การรักษาด้วยกันมีแปดท่าน โดยมีอาเตรยะเป็นเจ้าสำนัก และเป็นหมอใหญ่และยังมีท่านฤๅษีหาริต ท่านอัตนิเวศ ท่านกาศยป อาจารย์เภค อาจารย์จรกะ อาจารย์วาคภัฏ อาจารย์สุศรุต ซึ่งสุศรุตเป็นคนบันทึกการรักษาคนไข้ต่างๆไว้เหมือนทำหน้าที่เป็น OPD ในปัจจุบันนี้
________รู้สึกว่าจะยาวไปล่ะ อธิบายง่าย “มหาเถรตำแย คือ อาเตรยะดาบส เจ้าสำนักตักศิลา เป็นสูตินารีแพทย์ผู้โด่งดัง ได้รับสมญานามว่า ฤทธิ์ยาธรดาบส แปลว่านักบวชผู้มีฤทธิ์ อาเตรยะดาบสเป็นอาจารย์แพทย์ของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์”

_______________________________.

________เนื่องจากอาเตรยะดาบสได้รับสมญานามว่า “ฤทธิ์ยาธรดาบส” ดังนั้นด้านวิชาอาคมจึงกล้าแกร่งสมฉายา และมีโองการหนึ่งเป็นมนต์ที่ท่านมหาเถรตำแยใช้ปรุงน้ำมนต์ เรียกมนต์บทนี้ว่า โองการมหาเถรตำแย หรือโองการพระมหาเถรตำแย ใช้ปรุงน้ำมนต์แก้คุณไสย์คุณคน แก้โรคภัยไข้เจ็บ
________ด้วยว่าโองการมหาเถรตำแยเป็นมนต์ที่มีครู ดังนั้นจึงต้องบูชาครูก่อนมิให้เป็นการผิดคำครู หลบหลู่ครูบาอาจารย์ ป้องกันมิให้เป็นภัยร้ายแก่ตนเสียก่อน มนต์จะได้ทรงพลังและขลังในฤทธ์คาถา

คำบูชาครู 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

๏ พุทธะบูชามะหาเตชะวัณโต ธัมมะบูชามะหาปัญโญ 
สังฆะบูชามะหาโภคะวาโห ติกะโรนาถัง อภิปูชะยามิ
๏ พุทธังทาพะสะ ธัมมังทาพะสะ สังฆังทาพะสะ
วันทิตตะวา 
อาจาริยะปาทัง อันตะรายะ วินัสสันติ
สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา 
สิทธิสังฆา สิทธิเตชา
ไชยยะสิทธิ์ พุทธะคุณนัง 
ธัมมะคุณนัง สังฆะคุณนัง
มาตาปิตา ครูอาจาริยัง 
อาจาริยะเทวะสัพพะคุณนะ โสตถี ภะวันตุเม
๏ โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก 
สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตังประภาโส 
สุริยา จันทัง โกมารภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ 
ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ ๚๛ 

คำถวายอาราธนาพระอาจารย์เจ้า
๏ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระอาจารย์เจ้า อันมีท่านมเถรตำแยจงมาเป็นประธาน พร้อมด้วยพระอาจารย์ฤทธิยาธร พระอาจารฤๅษีอามรสิทธิดาบส พระฤๅษีนารต พระฤๅษีสัชนาลัยพระฤๅษีตาวัว พระฤๅษีตาไฟ พระฤๅษีกัศยะปะ พระฤๅษีสิงขะ พระฤๅษีประลัยโกฏิพระอาจารย์โรคามฤตินทร์ พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์ อาจารย์(กล่าวชื่ออาจารย์ของตน……)และอาจารย์แพทย์ศาสตร์ทุกสาขา ขออาราธนามารับเครื่องสังเวยกระยาบวช อันมีเครื่องหอมจุลจันทน์ บายศรี ภัตตะพลี พฤกษะพลาหาร ขอน้อมถวายอาจารย์ทุกทิศา ซึ่งประสิทธิ์เวชศาสตร์วิทยา ข้าพเจ้าจำนงเจตนา จะสักการบูชาเป็นประจำทุกปี อันเป็นคารวะเวชพิธีตามประเพณีของไทยแต่โบราณกาล ๚๛

_______________________________.

โองการพระมหาเถรตำแย

๏ โอม สิทธิสวัสดี เวยยทาวนาด้วยอาชญา 
พระมหาเถรตำแย สิทธิเรืองแท้เทอะ 
จึงจะให้กูแก้สิทธิกน ทาพยนสิทธินานา 
กูจะแก้ทั้งโค มหิงสา สะสมทั้งหลาย 
กูจึงจะแก้ทั้งสุกร แลวานร แลเวทยา 
กูจึงจะแก้ทั้งยักษา แลเสือสี 
กูจึงจะแก้ทั้งนนทรีมือถือกรีตะบองเล็ก 
กูจึงจะแก้ทั้งปูนเพชร แลหินแลง ตะรางทองแดง 
กูจึงจะแก้ทั้งกงจักร รูปยักษ์อันนานา 
กูจึงจะแก้ทังเวทยาอันเขาทำ 
กูจึงจะแก้ทั้งยาขำแลยาประสม 
กูจึงจะแก้ทั้งลูกลมแพรมมะโหด
กูจึงจะแก้ทั้งดอกไม้โสดถ้วนถึงพัน 
กูจึงจะแก้ทั้งเลขยันต์อันต้องแพนงช้างแทงเพนียด 
กูจะกันทั้งเสนียดแลจังไร
กูจึงจะแก้ทั้งต้นไม้ใหญ่อันลาก ๒ 
ด้วยเดชเดชะพระมหาเถรตำแย 
เทือจงจะให้กูแก้ทั้งผีป่าแลผีพราย 
ผีต้นไม้ใหญ่ ยาไข้แข็งขัด 
พระราชโองการกูประกับด้วยคุณพ่นคุนข่ม
มหาคุณคลั่งแก่เจ้าวังแก่โกสา 
กูจะประกับด้วยวาจาถ้วนทุกตน 
ด้วยเดชะเดชพระมนต์ 
พระบรมมหาบพิตรให้ประสิทธิแก่กูๆ 
จึงจะระเบิดโขลนทวารบานประตูตุรุขุแรง
กูจึงจะระเบิดคีรีแลเถื่อนถ้ำ 
กูจึงจะระเบิดรูปธนูแลไม้รังอาถรรพ์ 
โอม สวาง มหาสวาง สิทธิสวาโหน 
โอม นโมพุทธะ ล เสยยะทิทังหุลุหุลุ 
สะวาโหม คัดอะมุมหิโอกาเสติถาหิ ฯ 
โองการพระมหาเถรตำแย ฯ

๏ อิติปิโสภควา อรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธ 
วิชาจรณสมฺปนฺโน สุคฺคโตโลกวิทู 
อนุตฺตโรปุริสธมฺม สารถิสตฺถา
เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธภควาติ
๏ สฺวากฺขาโต ภควตาธมฺโม สนฺทิทฺธิโก 
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนฺนยิโกปจฺจตฺตํ 
เวทิตพฺโพวิญฺญูหีติ
สุปติปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ 
อุชุปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ 
ญายปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ 
สามีจิปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ
ยทิทํจตฺตาริ ปุริสยุคฺคานิ อฏฐปุริสปุคฺคลา
เอสภควเตาสาวกสํเฆา อาหุเนยฺเยา 
ทาหุเนยฺเยา ทกฺขิเนยฺเยา อญฺชลิกรณิเยา 
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ เลากสฺสาติ๚๛ 
๏ อตฺถิอิมสฺมึกาเย เกสา โลมา นขา ทนฺต ตโจ 
มํสํ นหารู อฏฺฐิ อฏฺฐิมิญฺชํ รกฺกํ หทยํ ยกฺกนํ
กิโลมมกํ ปิหกํ ปพฺพาสํ อนฺตํ อนฺตํคุณํ อุทฺทริยํกริสํ 
ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพโลหิตฺตํ เสโทเมโท อสฺสุรสฺสาเขเฬ
สิงฺฆานิกาลสฺสิกามตฺตํ มตฺถเกมตฺถ ลุงฺฆนฺติ๚๛ 

จบโองการมหาเถรตำแย
_______________________________.

ธรรมจิต สวัสดี 

Advertisements
 
4 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 5, 2012 in ประกาศ

 

4 responses to “โองการมหาเถรตำแย (น้ำมนต์มหาเถรตำแย)

 1. ผ่านมา

  มิถุนายน 10, 2012 at 3:02 pm

  ขอบคุณครับ
  ที่คัดมาน่าจะตามต้นฉบับ
  ส่วนคำที่ถูกต้องตาม word บาลีจะเป็นอย่างนี้

  รกฺกํ –> วกฺกํ (ไต)
  อนฺตํคุณํ –> อนฺตคุณํ (ไส้น้อย)
  รสฺสา –> วสา (น้ำมันเหลว)
  เขเฬ –> เขโฬ (น้ำลาย)
  สิงฺฆานิกาลสฺสิกามตฺตํ –> สิงฺฆานิกา (น้ำมูก) ลสิกา (น้ำไขข้อ) มุตฺตํ (น้ำมูตร)

  ไว้เทียบกันครับ

   
 2. somsak lomkhet

  สิงหาคม 29, 2012 at 5:22 am

  โอม พระมหาเถรตำแย อะอิเสธิเธ มากูจักแก้พระผยอน สุนัขกรรแสง อะสังฆะวิสุโร แก้กุญอาถรรขนันผีผุดผีพราย ผีต๋ายโหง ตายห่า ฝังรูปในป่าช้า เบ่นหน้าเบ่นหลัง คำหื้อฮัก ทำ หื้อจัง ทำหื้อคั้งคะเมา

   
 3. นิรนาม

  พฤศจิกายน 1, 2012 at 5:17 am

  จากสมาธิจิต ท่านมหาเถรตำแย ชื่อจริง ๆ ของท่านคือ “อาเตรนายมหาเถรตำแย” อ่านว่า “อาเต-ระ-นา-ยะ-มหา-เถน-ตำแย” คำว่าเถร ให้อ่านว่า เถน ไม่ใช่ เถน-ระ หรือ เถ – ระ ข้าพเจ้ามิได้อุตริ แต่เป็นส่วนหนึ่งของท่าน บางครั้งท่านมาประสิทธิ เพื่อดูแลมนุษย์ขอรับ

   
  • ๙ มหาเวทย์

   พฤศจิกายน 3, 2012 at 11:31 am

   ใช่ครับ คำว่า เถร ในที่นี้คงไม่มีใครอ่านว่า เถ-ระ
   กรณีเขียนคำว่า เถร และ เถน นั้นตรงกันตามหลักไวยกรณ์
   ถ้าเขียนว่า มหาเถร อ่านว่า มะ-หา-เถน แปลว่า เถรชั้นผู้ใหญ่มีพรรษามากกว่า ๑๐ ปี หรือ ใช้คำว่า เถร นี้ในการบอกสมณศักดิ์บางตำแหน่ง
   ถ้าเขียนว่า มหาเถน อ่านว่า มะ-หา-เถน แปลว่า โจรผู้ใหญ่
   ซึ่งการขยายความการเขียนสองคำนี้ต่างกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายต่างๆกัน
   ส่วนถ้าใช้คำว่า มหาเถร ไม่ประวิสรรชนีย์ ใช้เป็นคำต้น เช่น มหาเถรสมาคม แม้ว่าจะไม่ประวิสรรชนีย์ แต่ก็ให้อ่านว่า มะ-หา-เถ-ระ-สะ-มา-คม ไม่อ่านว่า มะ-หา-เถน-สะ-มา-คม
   ส่วนคำว่า มหาเถรตำแย ไม่ประวิสรรชนีย์ ให้อ่านว่า มะ-หา-เถน-ตำ-แย ไม่อ่านว่า มะ-หา-เถ-ระ-ตำ-แย ซึ่ง เถร คำนี้ถือเป็นการบอกศักดิ์ตำแหน่งว่าผู้มีพรรษาเป็นอันมาก

   แต่ผมยังสงสัยอยู่ ในพระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ มักอ่านว่า เถ-ระ เป็นการยากที่จะใช้ไวยกรณ์บาลี อ่านว่า “เถน” ซึ่งทำให้ยากต่อผู้อ่าน เถร คำนี้ในภาษาบาลี อ่านว่า เถ-ระ หรือ เถน (ประสงค์ให้ผู้รู้ขยายความ)
   ตัวอย่างเช่น มหาเถรโต จะอ่านว่า เถนโต หรือ เถระโต ส่วนคำว่า อาภตรํ มหาเถรโต ผมไม่เข้าใจ

   ปุน จปรํ มาตุรัก์ขิปติฏ์ฐิตรํ ชีวกโกมาโรหรํ อาภตรํ ฐาเน อิทรํ สุตรํ อิติ เอต์ถ วจนัส์ส มหาเถรโต อโหสีติ (ปุน จปรํ) ว่าในถ้อยคำอนึ่งเล่า (อหํ) อันว่าเข้า (ชีวกโกมาโร) ชื่อชีวกโกมารภัจ (สุตํ) ได้สดับฟัง (มหาเถรโต) จากสำนักพระมหาเถรผู้ชื่อว่าตำแย (อาภตํ) เธอนำมา (ปติฏ์ฐิตํ) สำทับลงไว้ (มาตุคัพ์ภรัก์ขัม๎หิ) ในคัมภีร์ครรภรักษานี้ (เอต์ถ วจเน) ในถ้อยคำหนึ่งเล่า (อัส์ส มหาเถรัส์ส) แห่งพระมหาเถรนั้น (อิติ)

   เกรงว่าถ้าเขียนพระคัมภีร์ปฐมจินดาร์จะยาวเกินไป หากท่านใดสนใจวิชาสูติของท่านมหาเถรตำแย ก็ไปศึกษาได้ที่พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ คาถาและมนต์หลายบทที่ใช้ทำบัตร์ รักษาอาการต่างๆอยู่ในปฐมจินดาร์ของท่านมหาเถรตำแยที่ท่านประสิทธิไว้อยู่ในนั้นแหละครับ

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: